Fortalesa B!Caràcter: Gratitud

Orientacions per als pares de 3r i 4t d'ESO - Competència del mes de maig

OBJECTIU: PRACTICO LA MEVA RELIGIÓ

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. Mirem de practicar junts la nostra religió per donar bon exemple als nostres fills, enfortint així el seu desenvolupament espiritual? Ho facilitem, per exemple, escollint el lloc per anar de vacances, fent plans per al cap de setmana, etc.?
  2. Donem als nostres fills un bon exemple, donant importància a una sistemàtica i activa pràctica de la religió, també en presència d’altres persones?
  3. Ens adonem que descuidant els deures relacionats amb la nostra fe, podem desequilibrar l’ordre i l’harmonia del desenvolupament espiritual dels nostres fills?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

  1. No hi ha res més important que ser fidel als nostres propis ideals, principis morals i valors: així, hem de tenir cura del desenvolupament i l’harmonia del món interior.
  2. Paga la pena ser disciplinat i complir habitualment amb activitats relacionades amb la pràctica de religió -això mostrarà que vivim d’acord amb els nostres principis.
  3. La televisió, jocs d’ordinador i Internet poden ser els lladres de temps que poden contribuir al fet que descuidem les activitats relacionades amb la pràctica de religió i, en conseqüència, a desfer-nos dels valors i principis que donen sentit al nostre món espiritual.
  4. Paga la pena posar atenció als companys dels nostres fills: que influeixin de positivament en la pràctica de religió i siguin oberts a la participació en pràctiques que serveixin per al desenvolupament espiritual.
  5. Les persones creients que no practiquen la seva fe poden descurar el desenvolupament del seu món interior, allunyant-se cada vegada més dels seus ideals.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme