Fortalesa B!Caràcter: Afany d'aprendre

Orientacions per als pares de 3r i 4t d'ESO - Competència del mes de setembre

OBJECTIU: M'ENVOLTO DE COMPANYIES ADEQUADES I APROFITO ELS CONSELLS DELS ADULTS I LES TUTORIES

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. Són els nostres coneguts o les persones que freqüentem bons exemples per a nosaltres i per als nostres fills?
  2. Tenim en compte els consells i suggeriments dels altres, també els del tutor personal dels nostres fills?
  3. Com procurem ensenyar els nostres fills a ser assertius i a la vegada mantenir la seves conviccions davant influències adverses o negatives?
  4. Quines activitats fora de l’escola podria realitzar que l’ajudarien a envoltar-se d’ambients constructius i enriquidors?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. Ajudem els fills a envoltar-se d’ambients, d’amics i companys que siguin un bon exemple, que els hi puguin donar bons consells, etc.
  2. Una de les tasques més importants dels nostres fills en aquesta edat és l’estudi, per això es pot procurar intensificar el tracte amb aquells companys per als quals l’estudi sigui també una cosa important.
  3. Buscar un moment a la setmana per parlar amb el fill sobre les matèries que està treballant, nous aprenentatges, aspiracions…
  4. Posar de relleu que l’entorn influeix sempre en el nostre propi comportament, en la manera de pensar, de passar el temps o en la manera d’expressar-nos… Per això convé envoltar-nos d’un ambient sa i enriquidor.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme