Fortalesa B!Caràcter: Ordre

Orientacions per als pares de 3r i 4t d'ESO - Competència del mes de setembre

OBJECTIU: EXERCITO LA PLANIFICACIÓ PERSONAL

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. Planegem regularment les nostres activitats, i determinem el temps adequat per a cada tasca? Actuem després seguint el pla previst?
  2. Preguntem als fills si saben o s’han planejat quines activitats faran el cap de setmana i quan les faran? 

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

  1. Animar el teu fill a utilitzar un calendari o agenda, a assenyalar els dies de proves o exàmens, a planejar cada dia, a anotar les coses a fer, etc. Pot servir mostrar-los el propi calendari i destacar els seus avantatges.
  2. Sense caure en l’exageració, posar atenció a l’ús del temps durant els caps de setmana, que els fills planifiquin allò que volen fer i el moment en què ho faran.
RECOMANACIÓ DEL MES
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal