Fortalesa B!Caràcter: Creativitat

Orientacions per als pares de 3r i 4t d'ESO - Competència del mes de maig

OBJECTIU: RESOLC SITUACIONS DIFÍCILS UTILITZANT EL "MÈTODE DEL CAS"

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. Fomentem a casa “pensar en positiu” i analitzem amb calma fets i problemes quan sorgeixen dificultats o es presenten situacions difícils?
  2. Ensenyem als nostres fills, a través del nostre propi comportament, que no es poden desanimar quan s’enfronten a situacions difícils i que en qualsevol situació, si actuen racionalment i amb visió transcendent, poden trobar una solució?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. Cal lloar als fills pel seu enginy i iniciativa en proposar solucions, mostrant que creiem en les seves habilitats.
  2. Preguntar als fills en què consisteix el mètode del cas o “case study” (*) i si els hi resulta útil en els casos que fan a tutoria a l’escola.
  3. Oferir suport als fills en situacions difícils per a ells, ajudant-los a definir els fets i localitzar els problemes.
  4. Animar-los a no quedar-se sol en definir els problemes, sinó a enfocar les seves energies en buscar solucions i realitzar accions concretes.

(*) Mètode del Cas: És un tipus de mètode per resoldre situacions o problemes. 

En general consta de quatre passos o etapes: 

  1. descriure objectivament els fets,
  2. localitzar i definir els problemes, 
  3. proposar possibles solucions i 
  4. triar què fer i definir regles d’actuació. 

Aquest mètode que fem servir en el programa b!Caràcter, anomenat mètode del cas (case study) s’utilitza a les escoles de formació de directius, etc. i el seu objectiu és resoldre racionalment situacions o problemes i mostrar conceptes i comportaments que val la pena recordar o imitar i potencials errors que s’han d’evitar.

Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme