Fortalesa B!Caràcter: Afany d'aprendre

Orientacions per als pares de 5è i 6è de Primària - Competència del mes de setembre

OBJECTIU: COMPLEIXO ELS MEUS PLANS PERSONALS DE MILLORA

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. Tenim aspiracions de “canviar el món” a través de la bona educació dels nostres fills?
  2. Quan iniciem alguna activitat o ens proposem algun objectiu, donem exemple sent perseverants?
  3. Mirem de donar exemple de moderació, autocontrol i creem a casa i a fora un ambient que afavoreixi la reflexió sobre què fem i per què ho fem? Expliquem als fills les nostres decisions argumentant-les?
  4. Parlem amb els nostres fills de les activitats extraescolars que podrien realitzar i influir positivament en el seu pla de millora personal?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. Val la pena conèixer i encoratjar sistemàticament els progressos dels fills en l’estudi i en altres temes que siguin part del seu pla de millora personal.
  2. Fent esport de manera sistemàtica, treballem el desenvolupament de l’autodisciplina, la constància, la fortalesa, la responsabilitat… Qualitats que tenen un enorme impacte en el seu aprenentatge.
  3. En l’organització del seu temps, a més de l’estudi i els deures, el fill hi hauria de trobar temps per a la lectura, el desenvolupament de les seves aficions o l’adquisició de noves habilitats on, a més de descansar i divertir-se, també pot aprendre.
  4. Cal parlar amb els fills sobre les classes, els cursos o activitats extraescolars en què els agradaria participar. Utilitzar missatges adequats: no manar cridant sinó demanant si us plau, oferint diverses possibilitats perquè puguin escollir. Mantenir la calma i expressar de manera clara i oberta les expectatives sabent escoltar les necessitats i raons del vostre fill.
  5. Distribuir encàrrecs per a cada membre de la família i posar-los en algun lloc visible. Remarcar que es tracta del compliment mutu dels compromisos.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme