Fortalesa B!Caràcter: Generositat

Orientacions per als pares de 5è i 6è de Primària - Competència del mes de desembre

OBJECTIU: TINC DETALLS DE SERVEI ENVERS ELS ALTRES

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. Són freqüents a casa nostra els detalls de servei amb altres membres de la nostra família? Què podem fer per millorar en aquest aspecte?
  2. El somriure és una bona manera de servir els altres. Somriem sovint a casa?
  3. Tenim una llista d’encàrrecs a casa? L’actualitzem cada trimestre o cada any redistribuint els encàrrecs entre tots els integrants de la família?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. Indicar-li com pot ser útil. Per exemple, si ve amb tu al súper dóna-li algun encàrrec: “m’ajudaria molt que triessis tres llimones ben grosses”.
  2.  Paga la pena recordar als fills que, de vegades, poden renunciar a alguna cosa que els agradi a favor d’una altra persona, per exemple, deixar que li toqui a un altre el tros de pastís més gran, la peça de fruita més maca, deixar de gastar alguna cosa i destinar aquells diners al projecte solidari.
  3. Parlar amb els fills sobre el sentit del seu estudi: és important perquè és una manera de servir els altres, com la feina del pare i la mare.
  4. Podem recordar-los que qui té un “cor generós” ha de perdonar fàcilment i oblidar les petites ofenses i els errors que altres cometen.
  5. No ens queixem a casa de la quantitat de feina o obligacions. Els fills s’alegraran de realitzar els seus encàrrecs, treballar i ajudar els altres si els donem bon exemple.
RECOMANACIÓ DEL MES
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal