Fortalesa B!Caràcter: Perseverança

Orientacions per als pares de 5è i 6è de Primària - Competència del mes d'abril

OBJECTIU: PROCURO MILLORAR LES MEVES QUALIFICACIONS

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. Som exigents amb els nostres fills i els animem perquè obtinguin millors notes?
  2. Sabem si els nostres fills compleixen les seves obligacions escolars i extraescolars i quins resultats tenen?
  3. Dediquem temps a revisar les seves tasques i sabem com van a cadascuna de les assignatures abans dels exàmens? Els ajudem a estudiar millor i a corregir els errors (faltes d’ortografia, puntuació, etc.)?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d’aquest mes.

  1. Mostrem gran interès en els èxits i fracassos dels fills a l’escola i les activitats extraescolars. Els ajudem i donem suport en l’estudi diàriament, encara que sigui només uns minuts. Creem amb els nostres comentaris una imatge positiva de l’escola i de les activitats extraescolars, com a llocs de desenvolupament personal, on es poden aprendre moltes coses útils per a la vida.
  2. Conversem tranquil·lament, com a mínim un cop a la setmana, amb els fills transmetent de manera engrescadora l’impacte positiu de l’educació en el camí de la vida. No s’educa ni s’anima a estudiar a base d’esbroncades.
  3. Ajudem els fills que tinguin un pla d’estudi setmanal en el qual estigui previst un temps d’estudi per a cadascuna de les assignatures.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme