Fortalesa B!Caràcter: Justícia

Orientacions per als pares de 5è i 6è de Primària - Competència del mes de desembre

OBJECTIU: PARTICIPO EN ACCIONS SOLIDÀRIES

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. De quina manera mostrem la nostra preocupació per les situacions d’injustícia, per les persones en situacions desafavorides?
  2. Els nostres fills veuen que intentem ajudar i acompanyar persones que ho necessiten?
  3. Acceptem i apreciem el fet que els nostres fills comparteixin amb els altres allò que tenen?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. Mitjançant una pel·lícula, una sèrie o una situació quotidiana intentar que els fills es sensibilitzin de les necessitats dels altres. “Com et sentiries si et passés això?”, “Ha de ser molt dur trobar-te en aquesta situació”.
  2. Animar els fills a participar en el projecte solidari de l’escola, o en altres iniciatives solidàries, amb els seus propis recursos. És important conversar sobre quin és l’objectiu de cada acció i ressaltar que, independentment dels resultats, el fet de participar-hi ja és una bona actitud.
  3. Mostrar-li que, independentment de la seva edat, és capaç de contribuir a fer un món més just: només cal que ajudi un amic que ho necessita, que comparteixi el menjar, que s’interessi per un company que està exclòs del grup, etc.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme