Fortalesa B!Caràcter: Prudència

Orientacions per als pares de 5è i 6è de Primària - Competència del mes de febrer

OBJECTIU: DISTINGEIXO EL QUE M'AGRADA DEL QUE M'ENTRISTEIX, ALLÒ BO D'ALLÒ DOLENT

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. Eduquem els fills en un ambient de llibertat on les normes que regeixen la vida familiar estan fonamentades en els valors que compartim?
  2. De quina manera podem aprofitar una notícia o un succés, veient la televisió o una pel·lícula, per analitzar si una determinada actuació és o no correcta?
  3. Si veiem que els nostres fills fan alguna cosa inadequada sense ser-ne del tot conscients, com podem ajudar-los a reflexionar i fer-los-hi veure la manera adequada d’actuar en aquella situació?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d’aquest mes.

  1. Com a pares, complim i seguim diàriament les regles donant bon exemple als fills.
  2. Ensenyem als fills, també amb l’exemple, a donar prioritat al seu desenvolupament personal (ser) sobre la possessió de béns materials (tenir).
  3. Quan ens demanin consell per prendre una decisió, posar per escrit a un costat els pros i en un altre els contres, i a partir d’això animar-lo a prendre la seva pròpia decisió.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme