Fortalesa B!Caràcter: Optimisme

Orientacions per als pares de 5è i 6è de Primària - Competència del mes de gener

OBJECTIU: FELICITO PELS ÈXITS I ACOMPANYO EN ELS FRACASSOS

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. Sabem que els nostres comentaris són molt importants per als nostres fills, per a la seva autoestima i confiança en les seves pròpies capacitats?
  2. Felicitem els nostres fills quan fan alguna cosa bé? Reconeixem els seus esforços, independentment del resultat final?
  3. A casa mostrem alegria pels bons resultats d’algú de la família? 

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. Evitar les comparacions amb els resultats dels seus germans o companys. En cas de mals resultats escolars o de mala conducta els ajudem a posar en pràctica mesures específiques: un horari d’estudi, més temps d’estudi, demanar disculpes a les persones ofeses, etc.
  2. Donar-los exemple amb la nostra conducta davant de problemes de casa o de la feina: mostrar serenitat i pau davant l’avaria d’un electrodomèstic, sorpreses desagradables a la feina o d’algú de la família, etc.
  3. En moments de malestar, causats per algun fracàs, cal recordar als fills que els petits fracassos són part de la vida i han de ser tractats com a una oportunitat de millora. Cal donar-li aquests consells el mateix dia que està preocupat, no deixar-ho passar.
VÍDEOS SOBRE OPTIMISME
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal