Fortalesa B!Caràcter: Comunicació

Orientacions per als pares de 5è i 6è de Primària - Competència del mes de novembre

OBJECTIU: PRACTICO UNA COMUNICACIÓ ADIENT AMB LES PERSONES AMB QUI EM RELACIONO

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

 1. Com procuro fomentar a casa l’ús de les paraules “màgiques” de la comunicació interpersonal: “gràcies”, “si us plau”, “perdó”?
 2. Practico “l’escolta activa” amb les persones que em parlen? Això vol dir mantenir una actitud corporal que demostra atenció, deixar el que estàvem fent, mantenir el contacte visual, evitar interrupcions i judicis i procurar expressar les emocions que percebem en qui ens parla.
 3. Sé com reclamar els meus drets o defensar els meus punts de vista sense discutir?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

 1. Ensenyar-los a ser assertius, és a dir, a expressar les seves pròpies opinions o reclamar els seus drets sense ser agressius. Una bona manera és seguir aquesta pauta:
  1. Descriure el fet objectiu
  2. Expressar com ens sentim a causa d’aquest fet
  3. Expressar la nostra necessitat
 2. No actuar sota la influència de la impaciència, els nervis o del mal humor. Esperar uns segons i afrontar amb calma i serenitat aquella situació.
 3. Procurar eliminar del nostre llenguatge la vulgaritat, els insults o menyspreus.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme