Fortalesa B!Caràcter: Cooperació

Orientacions per als pares de 5è i 6è de Primària - Competència del mes de febrer

OBJECTIU: SÉ PARTICIPAR EN TREBALLS D'EQUIP

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

 1. Fem de tant en tant tasques que exigeixin la cooperació de diverses persones? Com ens surten? Sabem dividir les feines entre els membres de l’equip?
 2. Quan els nostres fills treballen junts, cooperen efectivament o competeixen entre si? Què fem en aquest darrer cas?
 3. Col·laborem tots a casa, o sigui, cadascú té assignada alguna tasca? 

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

 1. Animar els nostres fills a ajudar en la preparació dels àpats (comprar, parar taula, preparar plats senzills).
 2. Involucrar a tota la família en la preparació d’alguna sorpresa arran del sant, aniversari, etc. d’algú de la família.
 3. Quan hi ha alguna discrepància en qüestions referides a tota la família, donar exemple en la resolució dels conflictes: 
  1. Observar i descriure la situació 
  2. Identificar i expressar els sentiments de les parts 
  3. Descobrir quines son les seves necessitats i 
  4. Exposar les sol·licituds i els compromisos als que s’hauria d’arribar per aconseguir solucionar aquell conflicte.
 4. Permetre als fills planejar i realitzar alguna cosa en comú: saber qui és l’encarregat de la neteja de la casa un dissabte, qui organitza un pla pel cap de setmana, etc.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal