Fortalesa B!Caràcter: Obertura als altres

Orientacions per als pares de 5è i 6è de Primària - Competència del mes de març

OBJECTIU: COMPARTEIXO EXPERIÈNCIES AMB ELS ALTRES

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. En quins moments ens trobem tota la família i podem explicar com ens ha anat durant el dia?
  2. Com reacciono davant els imprevistos o les contrarietats? Sé transmetre tranquil·litat i calma davant dels problemes o potser m’irrito fàcilment?
  3. De quina manera mostro el meu interès per les coses que m’explica el meu fill?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d’aquest mes.

  1. Els àpats diaris en família són una bona oportunitat perquè cadascú pugui compartir amb la família el que ha fet o viscut darrerament. Seure tots amb calma a la taula a una hora establerta hi ajuda. Els pares vetllen perquè tothom pugui parlar de les seves coses sense presses ni interrupcions molestes. Ensenyar els fills, també amb l’exemple, a escoltar amb atenció i interès els seus germans i pares.
  2. Explicar als nostres fills que val la pena parlar no només amb els seus companys, sinó també amb la gent gran; per exemple, durant les reunions familiars i no només perquè així ho requereix la bona educació, sinó també perquè els grans tenen més experiència i sovint moltes històries per explicar.
  3. L’interrogatori sobre les coses del dia a dia no acostuma a ser una bona eina per conversar amb els nostres fills ja que tot sovint responen amb monosíl·labs o amb: “tot bé”. Més aviat procurem descriure alguna cosa que veiem –fas cara de cansat o sí que estàs content avui– i estimulem que sigui ell qui expliqui allò que tingui interès a compartir.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme