Fortalesa B!Caràcter: Ordre

Orientacions per als pares de 5è i 6è de Primària - Competència del mes de setembre

OBJECTIU: TINC CURA DE L'ORDRE MATERIAL

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. És important per a nosaltres tenir ordre a l’habitació i a tota la casa?
  2. Acostumem a deixar les coses al seu lloc després d’usar-les?
  3. Comparteixo amb la meva parella les tasques de la llar, com ara la neteja després del sopar, fent-les amb gust i donant als nostres fills exemple que no es tracta només d’una desagradable tasca a fer?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d’aquest mes.

  1. L’establiment d’un ritme diari a la llar i el costum de realitzar diàriament determinades tasques fa els nens més ordenats, regulars, sistemàtics i responsables (hores fixes per a fer les tasques, primer la feina després la diversió, etc.) .
  2. Inculcar en els fills les regles de la puntualitat (a les classes, llocs d’activitats, etc. amb uns 5 minuts d’antelació, etc.). A la base del desenvolupament d’aquest i en altres hàbits, hi ha el bon exemple dels adults.
  3. Animar i motivar els fills a dur a terme a consciència els seus deures domèstics -mantenir l’ordre a l’escriptori, a l’habitació, fer els seus encàrrecs, preparar el dia anterior la motxilla per al col·legi, etc.
  4. Utilitzar missatges adequats: no manar cridant sinó demanant si us plau, oferint diverses possibilitats perquè puguin escollir. Mantenir la calma i expressar de manera clara i oberta les expectatives sabent escoltar les necessitats i raons del vostre fill.
  5. Distribuir encàrrecs per a cada membre de la família i posar-los en algun lloc visible. Remarcar que es tracta del compliment mutu dels compromisos.
RECOMANACIÓ DEL MES
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal