Fortalesa B!Caràcter: Gratitud

Orientacions per als pares de 5è i 6è de Primària - Competència del mes de maig

OBJECTIU: DESCOBREIXO I VALORO LA BELLESA DEL MÓN

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. Procurem transmetre als nostres fills els valors relacionats amb el món interior de l’home, sensibilitzant-los davant la bellesa i la perfecció de les coses materials i immaterials?
  2. Som conscients que aprendre a apreciar la bellesa i la perfecció enriqueix el nostre món interior?
  3. Ajudem els nostres fills a percebre la grandesa del nostre món interior fent-los veure que les nostres bones accions influeixen en el seu desenvolupament i els enriqueixen?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d’aquest mes.

  1. Val la pena parlar amb els fills sobre el que constitueix la bellesa del món interior -les bones accions, la sensibilitat, pensar en els altres, saber perdonar, pregar per altres persones- i sobre com poden contribuir al seu desenvolupament.
  2. Posar atenció a què la sensibilitat davant la bellesa i la perfecció permet ser una persona millor -ens enriqueix com a persones, ja que influeix en el nostre desenvolupament interior.
  3. Tots podem contribuir a la bellesa i la perfecció del món a través de la nostra actitud, sensibilitat davant el sofriment, ganes d’ajudar, bones accions, tenir cura dels nostres valors, etc.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme