Fortalesa B!Caràcter: Amistat

Orientacions per als pares de 5è i 6è de Primària - Competència del mes d'octubre

OBJECTIU: DEDICO TEMPS ALS AMICS I EM PREOCUPO PER ELLS

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. Com cultivo l’art de la conversa? Procuro mantenir el contacte i trobar moments per conversar amb els meus amics?
  2. Què faig per conèixer els pares dels companys de classe dels nostres fills? 
  3. Quina actitud mostro quan els fills volen donar a conèixer les seves motivacions o problemes, quan volen compartir el que fan sols o amb els seus companys, etc.?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d’aquest mes.

  1. Procurar expressar amb els nostres gestos i paraules que mostrem interès per les coses que ens explica el nostre fill (deixar el que estàvem fent i mirar-lo als ulls i reconèixer amb paraules que seguim el que ens explica…).
  2. Conèixer els amics i companys dels nostres fills. Mostrar interès pels seus gustos i aficions.
  3. Tenir converses freqüents amb els nostres fills sobre les relacions amb els seus amics i companys. En aquestes converses, i de manera habitual, expressar el paper positiu de l’amistat.
  4. Adonar-nos que els pares som el primer exemple de les bones relacions que hi ha d’haver entre les persones. Reflexionar sobre les nostres pròpies relacions familiars. Fomentar que els nostres fills tinguin nous amics a base de donar-se a conèixer, ser amables, donar suport i ajuda, etc.
VÍDEOS SOBRE L'AMISTAT
RECOMANACIÓ DEL MES
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal