Fortalesa B!Caràcter: Afany d'aprendre

Orientacions per als pares de 1r i 2n d'ESO - Competència del mes de setembre

OBJECTIU: REALITZO UNA AUTOCRÍTICA CONSTRUCTIVA

ER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. Quins aspectes de la meva vida familiar, de l’educació dels meus fills, a la feina, el temps lliure, etc. podria fer millor? Com ho puc fer per millorar-los?
  2. Busco amb humilitat les causes dels meus fracassos?
  3. Saber acceptar la nostra pròpia responsabilitat davant dels fracassos i ineficiències.

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. Ajuda el teu fill a avaluar cada situació de manera objectiva distingint els fets de les interpretacions subjectives.
  2. Davant un fracàs o un comportament inadequat, convidar-lo a fer una autocrítica del propi comportament a fi d’evitar conseqüències negatives i ajudar-lo a canviar per millorar.
  3. Les coses no canvien si fem el mateix que abans. Si volem canviar els resultats, cal canviar la manera d’assolir-los. Val la pena, a inici de curs, veure en quins aspectes pot millorar respecte el curs anterior.
  4. Preguntar sobre els motius de les seves accions. Ajudar-lo a qüestionar-se les seves pròpies maneres de fer i a descobrir el perquè de les seves accions.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme