Fortalesa B!Caràcter: Justícia

Orientacions per als pares de 1r i 2n d'ESO - Competència del mes de desembre

OBJECTIU: PARTICIPO ACTIVAMENT EN LA PREPARACIÓ I REALITZACIÓ DE CAMPANYES D'AJUDA ALS NECESSITATS

ER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. Com animem els nostres fills a pensar individualment sobre com ajudar els altres?
  2. Els convidem a conèixer i desenvolupar una visió del món basada en la justícia, l’amor, el respecte i l’ajuda als altres?
  3. Mostrem interès quan els nostres fills volen compartir les seves inquietuds davant d’alguna situació injusta?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. Animar els fills a ajudar la gent gran o els malalts de la família, veïns o coneguts.
  2. Veure junts algun reportatge sobre la situació de persones solitàries o malaltes. Conversar amb els fills sobre aquests problemes -cercar conjuntament solucions i pensar com posar-les en pràctica personalment, encara que sigui a petita escala.
  3. Mostrar que les coses grans es construeixen a partir de coses petites. Per això, si volem canviar el món, primer hem de canviar nosaltres: ser responsable dels encàrrecs a casa, respectar l’horari, compartir les seves coses amb els altres…
  4. És bo que els fills vegin el compromís per part dels pares en accions comunitàries com ara recollida d’aliments, donatius per a la campanya solidària de l’escola, etc.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme