Fortalesa B!Caràcter: Sinceritat

Orientacions per als pares de 1r i 2n d'ESO - Competència del mes de març

OBJECTIU: PROCURO CONÈIXER-ME

ER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. Durant les converses amb els nostres fills sobre ells mateixos, procurem parlar tant dels seus punts forts com dels febles?
  2. Tenim l’hàbit de presentar-nos tal com som exposant els nostres èxits i fracassos?
  3. Acceptem amb calma la crítica constructiva dels altres prenent-la com informació útil sobre allò que hem de millorar?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. Posar-lo en situacions on es pugui veure a si mateix d’una altra manera. Per exemple, si es considera maldestre, demanar-li ajuda per arreglar una cosa, si és molt despistat, encarregar-li la compra… En acabat, ressaltar, davant la resta de la família aquella habilitat que ha demostrat i que pensava no tenir.
  2. Procurar que els nostres fills tinguin il·lusió per parlar de manera confiada amb el seu tutor personal. Transmetre als nostres fills que parlar dels nostres objectius i les nostres preocupacions ens ajuda a conèixer-nos millor. 
  3. Procurem dir-nos les coses amb sinceritat però també amb delicadesa, i en general a soles, per evitar que se senti humiliat.
VÍDEOS SOBRE SINCERITAT
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal