Fortalesa B!Caràcter: Generositat

Orientacions per als pares de 1r i 2n d'ESO - Competència del mes de desembre

OBJECTIU: DEDICO TEMPS ALS ALTRES

ER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. Permetem generosament que els altres usin les nostres coses (quan realment els cal)? 
  2. Donem exemple dedicant temps a escoltar amb atenció els altres?
  3. Dediquem el temps necessari a cada un dels nostres fills? Tenim converses personals cada setmana amb ells individualment?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. Indicar al vostre fill de quina manera pot ser útil: “Seria de gran ajuda que fessis això o allò…”.
  2. Aprofitar les situacions quotidianes (per exemple, petits arranjaments domèstics, feines de neteja o compres) per implicar amb naturalitat els fills en la realització de tasques amb un cert grau de dificultat que requereixin ser responsable i dedicar temps al bé de tota la família.
  3. Acceptar la participació dels fills en iniciatives solidàries juntament amb altres companys (voluntariat, campanyes de solidaritat o durant les vacances de Nadal, etc.)
  4. Animar-los a ajudar els altres durant els caps de setmana, les tardes, les vacances, etc. Fer suggeriments, com ara ajudar familiars o veïns, participar en alguna iniciativa social, etc.
RECOMANACIÓ DEL MES
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal