Fortalesa B!Caràcter: Comunicació

Orientacions per als pares de 1r i 2n d'ESO - Competència del mes de novembre

OBJECTIU: REDACTO I ESCRIC AMB CORRECCIÓ

ER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. Com és la meva redacció a través dels missatges de mòbil, correus electrònics, etc.?
  2. En la nostra correspondència (cartes, correus electrònics) hi ha emocions negatives, crispació o exageracions innecessàries?
  3. Sabem quins són els problemes d’ortografia dels nostres fills? Com ens plantegem ajudar-los?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. Oferir-nos a corregir les redaccions preparades pels nostres fills. Donar-los suggeriments que els ajudin a definir el seu propi estil sense deixar de banda les regles d’una correcta escriptura.
  2. Compartir amb la resta de la família un article periodístic, la lletra d’una cançó o una lectura que destaca per la seva qualitat literària.
  3. Redactar conjuntament amb el nostre fill una carta al diari o una reclamació oficial.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme