Fortalesa B!Caràcter: Fortalesa

Orientacions per als pares de 1r i 2n d'ESO - Competència del mes d'octubre

OBJECTIU: DEMOSTRO FORÇA DE VOLUNTAT PER SUPERAR LES DIFICULTATS

ER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. De quina manera els meus fills poden percebre que no em deixo portar per la comoditat i la mandra en les postures, a l’hora de llevar-me, en la manera de treballar o descansar?
  2. Evito queixar-me davant les incomoditats?
  3. Davant les queixes dels meus fills, procuro fer-los veure el costat positiu de les coses i la conveniència d’acceptar el que no els agrada?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. És fonamental que els pares influeixin positivament en els seus fills donant-los bon exemple. Per això han de complir les seves obligacions professionals i tasques de casa de forma sòlida, sistemàtica i completa. D’aquesta manera serà més fàcil exigir que els fills compleixin bé les seves obligacions escolars i domèstiques.
  2. Crear per als fills unes condicions adequades perquè compleixin amb les seves tasques domèstiques i escolars. Això vol dir d’una banda que hem d’intentar que a casa hi hagi un ambient familiar i acollidor i de l’altre que han de tenir un lloc adequat i hores fixes per a l’estudi (per exemple durant la setmana de 17:30 a 19:00 h. i els caps de setmana de 11:00 a 13:00 h.).
  3. Donar suport de forma activa als nostres fills en les seves decisions per participar en actes benèfics: recollides de roba, joguines, etc. Si cal, donar-los suggeriments sobre com poden realitzar aquest tipus d’accions.
Altres fortaleses: