Fortalesa B!Caràcter: Responsabilitat

Orientacions per als pares de 1r i 2n d'ESO - Competència del mes d'abril

OBJECTIU: RESPONC DELS MEUS ENCÀRRECS I ME'N PREOCUPO

ER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. Encarreguem tasques domèstiques als nostres fills?
  2. Donem exemple als nostres fills complint puntualment les nostres tasques a casa?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. Davant d’una actuació que considerem inapropiada per part del nostre fill, més que castigar-lo, cal procurar que experimenti les conseqüències de les seves pròpies decisions a fi que descobreixi la raó de ser de les seves obligacions.
  2. Apreciar l’esforç i l’enginy dels nostres fills en l’execució de les seves tasques.
  3. Estimular la seva autonomia donant-li opcions per triar.
  4. Animar-lo a cercar fonts externes per solucionar algun problema. Per exemple, quan ens pregunta algun dubte de deures, donar-li idees de quina manera podria resoldre aquell dubte per si mateix.
VÍDEOS SOBRE RESPONSABILITAT
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal