Fortalesa B!Caràcter: Cooperació

Orientacions per als pares de 1r i 2n d'ESO - Competència del mes de febrer

OBJECTIU: CONTRIBUEIXO ACTIVAMENT EN LA PLANIFICACIÓ DELS PROJECTES EN EQUIP

ER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. Quan realitzem tasques casolanes i els nostres fills són amb nosaltres, els animem a cooperar-hi? 
  2. Valorem positivament els resultats del treball de tot l’equip o prioritzem els resultats individuals?
  3. Hem assolit que els nostres fills prenguin la iniciativa d’ajudar-nos en les tasques domèstiques?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. Aprofitar les petites disputes i els “conflictes d’interessos” a casa per ensenyar-los a gestionar els conflictes. Ajudar-los a reconèixer els sentiments i necessitats dels altres.
  2. Repartir les tasques relacionades amb els plans familiars, de manera que els nostres fills participin en la preparació.
  3. La família és la primera escola, insubstituïble, per ensenyar a cooperar amb els altres, i també a dirigir i a ser responsable a la correcta execució de les feines encomanades: paga la pena aprofitar les festes familiars, viatges o petites reformes per encarregar als fills tasques concretes, adequades a la seva edat, confiant en la seva capacitat de realitzar-les.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal