Fortalesa B!Caràcter: Perseverança

Orientacions per als pares de 1r i 2n d'ESO - Competència del mes d'abril

OBJECTIU: FAIG I ACABO BÉ LES COSES

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. De quina manera procuro fer cada dia millor la meva feina? Serveix de bon exemple per als altres?
  2. A la feina, mostro desgana i insatisfacció o, al contrari, treballo amb entusiasme i dedicació? 
  3. Procuro deixar sempre les coses al seu lloc en acabar una feina?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

  1. Posem el llistó alt a fi que els fills facin i acabin bé les seves feines i encàrrecs a l’escola, a casa, a les activitats extraescolars: correcta presentació dels treballs, deixar ordenades l’aula i les habitacions, puntualitat, etc.
  2. Animar els fills a dur a terme un treball sistemàtic a casa, a l’escola i a les activitats extraescolars. Que sàpiguen cuidar les coses petites i posar “les últimes pedres” en totes les tasques.
  3. Orientem els fills a posar mitjans per portar a la pràctica amb professionalitat els seus plans: inscriure’ls en cursos, portar-los a les activitats extraescolars, etc.
  4. Parlem amb els fills sobre la nostra feina i la de persones properes que destaquen per la seva professionalitat. Expliquem que, com en els estudis superiors i a la feina, no sempre és fàcil fer i acabar bé les coses, per tant, desenvolupem aquest hàbit ara a l’escola ja que donarà bons fruits avui i en el futur.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme