Fortalesa B!Caràcter: Valentia

Orientacions per als pares de 1r i 2n d'ESO - Competència del mes de gener

OBJECTIU: PARTICIPO ACTIVAMENT A CLASSE I RESOLC ELS MEUS DUBTES AMB EL PROFESSOR

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. Responem de bona gana les preguntes dels nostres fills i els ajudem a resoldre els seus dubtes?
  2. Animem els nostres fills que preguntin davant de qualsevol dubte a casa o a classe?
  3. Suggerim als fills que participin activament a les classes i activitats extraescolars?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

  1. Ajudem els fills a superar la timidesa. Creem un ambient de confiança que els faciliti fer preguntes i els hi donem suport especialment en situacions d’inseguretat o dubte.
  2. Cooperem amb els fills en la preparació dels exàmens orals sent els pares els primers que escolten les respostes preparades. És important evitar una crítica excessiva, però s’ha de proporcionar assessorament perquè parlin alt, pausat i clar de manera que es comprenguin bé les seves respostes.
  3. Permetem els fills que siguin ells els que es presentin a les relacions socials, quan hi ha visites, quan es va al metge, al dentista, etc.
  4. Demanem-los que esbrinin personalment i ens exposin totes les dades per organitzar les seves activitats extraescolars (llengua estrangera, club juvenil o escoltes, excursions, etc.)
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme