Fortalesa B!Caràcter: Ordre

Orientacions per als pares de 1r i 2n d'ESO - Competència del mes de setembre

OBJECTIU: RESPECTO L'HORARI I EL PLA DE CADA DIA

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. ¿Facilitem i ajudem als nostres fills en el compliment del seu horari diari?
  2. No dediquem massa temps a coses sense importància?
  3. Tenim un pla per a les nostres tasques o activitats (més o menys definit) o ​​prenem les decisions al darrer moment?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

  1. Practicar l’elogi descriptiu quan veiem que el nostre fill ha viscut l’ordre en algun aspecte. Per exemple: “veig que has posat la roba plegada al seu lloc”, “fa goig veure l’escriptori amb tot al seu lloc”.
  2. Establir junts la distribució de les tasques domèstiques i exigir que cadascú realitzi les seves quan toqui. 
  3. Procurar no substituir els fills en aquelles responsabilitats i tasques que ells mateixos poden realitzar.
  4. Treballar i esforçar-se per tenir i mantenir a casa plans establerts per a cada dia i per a cada setmana amb les seves rutines que s’eviten canviar.  Per exemple, cada nit se sopa junts, tothom prepara la seva roba per al dia següent, etc; i en el cicle setmanal, per exemple, fer tasques domèstiques i fer dissabte junts a casa, etc.
RECOMANACIÓ DEL MES
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal