Fortalesa B!Caràcter: Amistat

Orientacions per als pares de 1r i 2n d'ESO - Competència del mes d'octubre

OBJECTIU: PROCURO AMPLIAR EL NOMBRE D'AMICS I TRACTAR TOTHOM

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. De quina manera expressem la nostra amabilitat envers els altres? Procurem relacionar-nos amb tothom: companys de treball, veïns, etc.?   
  2. La manera com tenim cura de les nostres amistats, és un bon exemple per als nostres fills. Parlem sempre bé dels altres?
  3. Els nostres plans estan oberts a altra gent? Fem plans conjunts amb els amics aportant noves idees i acceptant les seves? 

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

  1. Quan cometi alguna falta, enlloc de renyar-lo, intenta manifestar les teves expectatives: “Quan facis servir les eines espero que les deixis després al seu lloc i en bones condicions”. 
  2. Tenir cura de les nostres amistats i estar obert a les que puguin sorgir.
  3. Conèixer les relacions dels nostres fills amb els seus amics, permetent les sortides, les trobades o l’oci. Especialment les que ajuden a ampliar el nombre d’amics.
  4. Animar els nostres fills a ampliar el nombre de coneguts i amics interessant-se per cada persona del seu entorn, superar les dificultats que suposen els protocols COVID en aquest aspecte.
VÍDEOS SOBRE L'AMISTAT
RECOMANACIÓ DEL MES
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal