Fortalesa B!Caràcter: Creativitat

Orientacions per als pares de 1r i 2n d'ESO - Competència del mes de maig

OBJECTIU: REALITZO ACTIVITATS QUE FOMENTEN LA CREATIVITAT

ER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. ¿Donem suport als nostres fills en el desenvolupament de la seva pròpia iniciativa creadora i en la confiança en si mateixos?
  2. ¿Intentem que els nostres fills facin a casa tasques que requereixen més creativitat?
  3. Sabem apreciar les idees i el compromís dels fills en el que fan?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. Donar suport als fills en el desenvolupament de les seves passions i interessos. Parlar amb ells sobre els seus plans de futur i sobre els temes i àrees que semblen ser interessants per a ells.
  2. Fomentar les propostes de noves formes de passar el temps junts en família o amb els amics, de visitar llocs interessants, etc. en comptes de veure la tele o estar a la xarxa.
  3. Animar els fills a participar en algun concurs local: dibuix, cant, ball, treball tècnic, etc.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme