Fortalesa B!Caràcter: Integritat

Orientacions per als pares de 3r i 4t d'ESO - Competència del mes de juny

OBJECTIU: PERDONO I DEMANO PERDÓ

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. Demanem disculpes quan molestem amb altres persones (amics, veïns, familiars)?
  2. Intentem ser comprensius o tendim a enfadar-nos i guardar rancúnia?
  3. Donem als nostres fills exemple de la resolució de conflictes de manera amistosa?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

  1. Responsabilitzar-nos de la resolució de conflictes en la família. Ser un exemple de relacions positives en el matrimoni i amb els fills.
  2. Evitar expressar judicis negatius sobre altres persones. En situacions de conflicte avaluar el comportament i mai jutjar la persona.
  3. Fomentar que els fills es demanin perdó i es perdonin entre ells sense guardar-se rancúnia.
  4. Fomentar l’actitud positiva envers els éssers estimats i els companys.
Altres fortaleses: