Fortalesa B!Caràcter: Integritat

Orientacions per als pares de 5è i 6è de Primària - Competència del mes de juny

OBJECTIU: ACCEPTO I COMPLEIXO LES NORMATIVES EN JOCS, ESPORTS I VIDA SOCIAL

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. Els diem als fills que els pares no cal que ens vigili ningú per portar-nos bé? Quines són les maneres de demostrar que tenim plena confiança en ell.
  2. Com ens ho fem per comprovar que ha acomplert un encàrrec sense denotar desconfiança?
  3. En quins moments recordo haver felicitat al meu fill per alguna cosa que ha fet ben feta? Com expressem aquesta felicitació?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d’aquest mes.

  1. Frases com: «Me’n refio totalment del que facis», enforteix el compromís de portar-se bé per no perdre la confiança que els hi hem donat.
  2. Posar baldons, tancar portes amb clau per què el fill no agafi un cable de l’ordinador o la maquineta amb la que vol jugar, indica desconfiança en ell… I pot ser pitjor el remei que la malaltia.
  3. Quan revisem els deures no és per comprovar que els ha fet. És per comentar i ajudar-lo a millorar, resoldre algun dubte, corregir-los, saber si ho entén, etc.
Altres fortaleses: