Fortalesa B!Caràcter: Comunicació

Orientacions per als pares de Batxillerat - Competència del mes de novembre

OBJECTIU: ABANS D'OPINAR OBTINC INFORMACIONS DE DIVERSES FONTS

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. Animem els nostres fills a llegir o veure les notícies a diferents mitjans de comunicació, així com analitzar-los i comentar-los?
  2. Tenim una estona de sobretaula o tertúlia familiar sense mòbils i amb la televisió apagada diverses vegades a la setmana? Coneixem els punts de vista dels nostres fills sobre els temes d’actualitat? Saben argumentar-los i exposar-los amb coherència?
  3. Els ajudem a formar-se una ment crítica davant la informació procedent dels diferents mitjans de comunicació?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. Evitem rebre les informacions i notícies des d’un únic mitjà de comunicació (diari, canal de televisió, internet, etc.). Contrastem sempre amb una altra font.
  2. Expliquem que “escoltar l’opinió d’algú” no és el mateix que comprovar la informació en un mitjà de comunicació fiable.
  3. Promovem la recerca d’informació a fonts tradicionals d’informació com ara llibres històrics, enciclopèdies, etc. i no únicament a Internet.
  4. Escoltem les opinions o punts de vista dels fills sobre successos, notícies o temes d’actualitat i animem-los al fet que els argumentin preguntant-los, per exemple, per què pensen així. Interessar-se per les seves respostes elogiant el que té de positiu buscar a diverses fonts nous motius d’argumentació.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme