Fortalesa B!Caràcter: Civisme

Orientacions per als pares de Batxillerat - Competència del mes de juny

OBJECTIU: EXERCEIXO LA MEVA RESPONSABILITAT CIUTADANA EN LA SOCIETAT CIVIL

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. De quina manera participo i influeixo en el meu barri, poble, ciutat o a través d’alguna institució sociocultural?
  2. Som exemplars en el compliment dels nostres deures cívics? (participació a les votacions, pagament d’impostos, cura dels espais públics, etc.)
  3. Entenem que els nostres deures cívics no es limiten al compliment d’unes obligacions? Tenim iniciativa? Col·laborem desinteressadament en iniciatives amb les quals sintonitzem?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. Veure amb els nostres fills un programa de debat periodístic o polític. Explicar que les opinions contràries i els desacords són una part natural del debat en una societat democràtica. Animar els fills que vegin programes d’aquest tipus.
  2. Fomentar en els fills la lectura d’un diari o portal de notícies. Comentar amb ells les notícies fent preguntes obertes que ajudin a la seva comprensió i reflexió.
  3. Evitar comentaris només negatius sobre el món de la política. Identificar les persones que mereixen respecte i mostren preocupació pel bé comú.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme