Fortalesa B!Caràcter: Responsabilitat

Orientacions per als pares de Batxillerat - Competència del mes d'abril

OBJECTIU: DEMANO AMB AMABILITAT, DIRIGEIXO AMB HUMILITAT I SÉ DELEGAR EL TREBALL

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. Demostrem amb el nostre comportament que l’autoritat no la dona el “càrrec” sinó que es guanya anant per davant, donant bon exemple de comportament i de feina? Demostrem amb el nostre exemple, que tenir un “càrrec” ha de ser entès com una forma de servei als altres i, per això, qui l’exerceix, ha de ser respectat: ¨Els càrrecs són càrregues?
  2. Sabem ser exigents amb els nostres fills i, alhora, motivar-los a fer la feina que els encarreguem?
  3. Sabem rectificar, demanar perdó, conscients que això no fa minvar la nostra autoritat sinó que la reforça?
  4. Tenim en compte que per manar i tenir autoritat hem d’escoltar amb atenció?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. La família és la millor escola de gestió i responsabilitat per als nostres fills. Si no incloem els nostres fills en la realització de les tasques de casa perdrem l’ocasió que desenvolupin competències per organitzar el seu propi treball i temps.
  2. Procurem justificar bé als nostres fills perquè han de fer les coses i evitem el “perquè ho dic jo”. Fer-los-hi veure que no hi ha només una única manera de fer les coses bé.
  3. Cal encarregar als nostres fills tasques de responsabilitat, com per exemple preparar el menjar, fer la neteja, les compres, etc. Malgrat el risc que ho puguin fer malament o el temps que haurem de dedicar a explicar-ho i controlar-ho.
  4. Comprometre els nostres fills a fer feines amb els seus germans: una neteja general de la casa o del pati els ajudarà en el desenvolupament de la competència d’organització i l’avaluació de la feina d’altres persones.
VÍDEOS SOBRE RESPONSABILITAT
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal