Fortalesa B!Caràcter: Ordre

Orientacions per als pares de Batxillerat - Competència del mes de setembre

OBJECTIU: SÉ DISTINGIR ALLÒ URGENT D'ALLÒ IMPORTANT

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. Es reflecteix a la vida de la nostra família quines són les coses més importants en la nostra vida? Ocupen els nostres fills el lloc que els hi correspon en la dedicació del nostre temps?
  2. Descuidem assumptes importants per deixar-nos absorbir massa per la vida professional?
  3. En parlem amb els nostres fills de quines són les nostres prioritats a la vida familiar, de forma que s’ho sàpiguen fer seu, també?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d’aquest mes.

  1. Anima el teu fill a participar en els esdeveniments familiars importants com ara aniversaris, casaments, funerals, reunions familiars, etc.
  2. Tot i el cansament, tenir clar que tenir converses curtes amb els fills és una cosa important a la llista de les coses que hem de fer durant un dia.
  3. Encoratjar el teu fill a planificar les seves tasques, incloent-hi l’estudi com un punt important de cada dia.
  4. Ensenyar-los la nostra pròpia planificació perquè vegin com hem distingit les coses importants i les urgents, i que planificar és una bona eina per aconseguir-ho.
RECOMANACIÓ DEL MES
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal