Fortalesa B!Caràcter: Perseverança

Orientacions per als pares de Batxillerat - Competència del mes d'abril

OBJECTIU: APRENC DE PERSONES QUE DESTAQUEN PEL SEU PRESTIGI PROFESSIONAL

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. Descobrim la professionalitat i les bones qualitats en els altres? N’aprenem?
  2. Mostrem respecte i parlem amb respecte d’aquells que fan bé la seva feina?
  3. Animem els nostres fills a prendre exemple dels que amb professionalitat compleixen la seva feina i obligacions?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d’aquest mes.

  1. Presentem als fills persones amb qui puguin parlar sobre els seus interessos i eleccions de carrera universitària o estudis tècnics.
  2. Parlem sobre el valor de treball independentment del seu prestigi social o econòmic. Mostrem el treball com a una forma de desenvolupar-se i viure en societat i aportar-hi coses positives, així com una eina per servir a la família, als altres i a la pròpia societat.
  3. Suggerim als fills que llegeixin o escoltin a Internet entrevistes amb persones que admirin per la seva professionalitat.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme