Fortalesa B!Caràcter: Autoestima

Orientacions per als pares de Batxillerat - Competència del mes de novembre

OBJECTIU: CONSTRUEIXO RELACIONS BASADES EN L'AFECTE

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. Trobem ocasions per parlar amb els nostres fills sobre el sentit de l’amor i sobre la seva visió de la família?
  2. Els ajudem a ser conscients de les responsabilitats que comporten les relacions de parella i que no poden ser mai un passatemps egoista sinó una donació desinteressada?
  3. Coneixem els seus sentiments? Sabem si és enamoradís? Expressa les seves emocions i els seus afectes?
  4. Coneixem les seves veritables amistats? Sabem què fer quan observem que algunes de les seves amistats no semblen gens apropiades?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d’aquest mes.

  1. Ajudar els fills, en primer lloc amb l’exemple, a tractar-nos com a pares amb delicadesa. A les converses destacar la bellesa del matrimoni, mostrant-lo com una aventura apassionant i engrescadora a la qual paga la pena dedicar-hi esforç, imaginació i ganes. 
  2. A la família, els temes dels sentiments i de l’amor s’haurien de poder abordar de forma natural. A mesura que els nostres fills vagin fent amics i amigues i vagin coneixent les seves futures parelles, serà bo parlar-hi sovint explicant-los el que significa la veritable amistat i el veritable amor. I ensenyar-los que les relacions de parella i els compromisos que suposen no són un joc i que val molt la pena tenir-ne cura i agafar-s’ho seriosament. No es tractarà de fer discursos, però sí d’estar a l’aguait per si sorgeix l’ocasió de fer un comentari breu per donar criteri. 
  3. Fer-los veure quina és la imatge que presenten els mitjans de comunicació (cinema, TV, jocs, lletres de cançons, maneres de divertir-se, etc.) de les relacions de parella. Valorar si val la pena que els pares seleccionem segons el nostre criteri el que es veu a casa, i que aquesta qüestió no es deixi en mans de l’atzar o del criteri únic dels nostres fills. 
VÍDEOS SOBRE L'AUTOESTIMA
RECOMANACIÓ DEL MES
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal