Fortalesa B!Caràcter: Gratitud

Orientacions per als pares de Batxillerat - Competència del mes de maig

OBJECTIU: DESENVOLUPO UN SENTIT TRANSCENDENT DE LA MEVA EXISTÈNCIA

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. Som conscients que les converses amb els nostres fills sobre els temes que toquen qüestions ètiques (la corrupció, les guerres, la fam al món, etc.) ajuden a formar-se un sistema particular de valors?
  2. Aconsellem els nostres fills sobre llibres que podrien ajudar-los a entendre millor qüestions antropològiques i ètiques?
  3. Sabem transmetre als nostres fills els conceptes de la vida moral, principis ètics que influirien en el seu desenvolupament interior? Els ajudem a posar-los en pràctica?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d’aquest mes.

  1. Trobar moments en la convivència familiar per transmetre principis ètics que puguin influir positivament en el seu desenvolupament interior. Pot servir tant un anunci de la TV com escollir bé una pel·lícula o una sèrie per veure en família i apuntar algun comentari abans, durant o després de veure-la.
  2. Cal dedicar el nostre temps a la formació personal de manera sistemàtica i posar en pràctica les idees que s’hi vinculen. A la pàgina web de l’Opus Dei trobareu abundants recursos organitzats per temes.
  3. Cal recordar que la formació no és suficient per si sola: cal que procurem posar en pràctica els suggeriments rebuts. Aprendre i no viure-ho és pitjor que la ignorància.
  4. Ajudar i col·laborar amb aquells que treballen pel bé de la societat també forma part de la formació antropològica i ètica.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme