Fortalesa B!Caràcter: Prudència

Orientacions per als pares de Batxillerat - Competència del mes de febrer

OBJECTIU: ESTUDIO ELS PROS I CONTRES ABANS DE PRENDRE DECISIONS

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. Busquem informació objectiva sobre diferents temes, acudint a les fonts, per a continuació poder decantar-nos per una o altra postura?
  2. Ens entestem que els nostres fills tinguin els mateixos punts de vista que nosaltres?
  3. Expliquem als nostres fills, també amb l’exemple, la manera d’aconseguir l’entesa i arribar a un compromís en una situació de desacord?
  4. En les converses amb els nostres fills, sabem veure els punts positius i la part de veritat que hi ha en els seus raonaments? Li ho diem? Els raonem també els punts en què pensem que estan equivocats?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d’aquest mes.

  1. Quan ens demani consell per prendre una decisió, posar per escrit a un costat els pros i en un altre els contres, i a partir d’aquí animar-lo a prendre la seva pròpia decisió.
  2. Parlem amb els nostres fills sobre esdeveniments actuals i problemes socials. Els orientem perquè parin atenció a allò important i aprenguin a exposar una opinió basada en la seva pròpia reflexió.
  3. Les opinions dels nostres fills no ens han de provocar reaccions negatives, sobretot quan són contràries a les nostres. Tot respectant els diferents punts de vista, convé expressar la nostra opinió com a pares i justificar-la, així els donem l’oportunitat que la coneguin i la tinguin en compte.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme