Fortalesa B!Caràcter: Sinceritat

Orientacions per als pares de Batxillerat - Competència del mes de març

OBJECTIU: BUSCO I DEFENSO LA VERITAT

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. Quins són els valors que regeixen la meva vida privada, les meves relacions socials i professionals? Hi ha harmonia y coherència en la manera com em comporto en els diferents àmbits de la meva vida? 
  2. Procuro defensem l’honor de les altres persones o em deixo portar per judicis temeraris? Critico els altres amb una certa freqüència?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. Enfortir l’actitud de sinceritat dels fills a través del nostre propi exemple de veracitat i honestedat a l’hora d’explicar les coses que ens passen: bones i dolentes.
  2. Fer veure als fills que ocultar un error és sovint encara pitjor que el propi error, ja que fa perdre la confiança que les persones depositen en nosaltres.
  3. Parar atenció als comentaris expressats a casa, per tal d’ensenyar als fills que les paraules tenen molta importància i significat: malparlar d’algú és una mena de violència i una greu falta d’educació i respecte, fins i tot, quan aquella persona ha actuat malament o creiem que mereix el nostre menyspreu.
VÍDEOS SOBRE SINCERITAT
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal