Dins del programa B!Caràcter us oferim a les famílies eines i suggeriments per ajudar els vostres fills a adquirir a casa la competència del mes, així com pel·lícules recomanades per fer cine-fòrums amb la família, enllaços a articles interessants i arxius multimèdia.

 

COMPETÈNCIA D'OCTUBRE: FORTALESA

OBJECTIU: DEMOSTRO FORÇA DE VOLUNTAT PER SUPERAR LES DIFICULTATS

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. De quina manera els meus fills poden percebre que no em deixo portar per la comoditat i la mandra en les postures, a l'hora de llevar-me, en la manera de treballar o descansar?
 2. Evito queixar-me davant les incomoditats?
 3. Davant les queixes dels meus fills, procuro fer-los veure el costat positiu de les coses i la conveniència d'acceptar el que no els agrada?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l'hàbit i competència d'aquest mes.

 1. És fonamental que els pares influeixin positivament en els seus fills donant-los bon exemple. Per això han de complir les seves obligacions professionals i tasques de casa de forma sòlida, sistemàtica i completa. D'aquesta manera serà més fàcil exigir que els fills compleixin bé les seves obligacions escolars i domèstiques.
 2. Crear per als fills unes condicions adequades perquè compleixin amb les seves tasques domèstiques i escolars. Això vol dir d'una banda que hem d'intentar que a casa hi hagi un ambient familiar i acollidor i de l'altre que han de tenir un lloc adequat i hores fixes per a l'estudi (per exemple durant la setmana de 17:30 a 19:00 h. i els caps de setmana de 11:00 a 13:00 h.).
 3. Donar suport de forma activa als nostres fills en les seves decisions per participar en actes benèfics: recollides de roba, joguines, etc. Si cal, donar-los suggeriments sobre com poden realitzar aquest tipus d'accions.

RECOMANACIÓ DEL MES

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA DE SETEMBRE: AFANY D'APRENDRE

OBJECTIU: REALITZO UNA AUTOCRÍTICA CONSTRUCTIVA

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Quins aspectes de la meva vida familiar, de l'educació dels meus fills, a la feina, el temps lliure, etc. podria fer millor? Com ho puc fer per millorar-los?
 2. Busco amb humilitat les causes dels meus fracassos?
 3. Saber acceptar la nostra pròpia responsabilitat davant dels fracassos i ineficiències.

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l'hàbit i competència d'aquest mes.

 1. Ajuda el teu fill a avaluar cada situació de manera objectiva distingint els fets de les interpretacions subjectives.
 2. Davant un fracàs o un comportament inadequat, convidar-lo a fer una autocrítica del propi comportament a fi d’evitar conseqüències negatives i ajudar-lo a canviar per millorar.
 3. Les coses no canvien si fem el mateix que abans. Si volem canviar els resultats, cal canviar la manera d’assolir-los. Val la pena, a inici de curs, veure en quins aspectes pot millorar respecte el curs anterior.
 4. Preguntar sobre els motius de les seves accions. Ajudar-lo a qüestionar-se les seves pròpies maneres de fer i a descobrir el perquè de les seves accions.

RECOMANACIÓ DEL MES

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA DE JUNY: CIUTADANIA

OBJECTIU: CONEC I RESPECTO ELS DRETS HUMANS

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. De quina manera puc augmentar la sensibilitat dels meus fills envers el respecte als drets humans?
 2. Com convé tractar amb ells les dramàtiques conseqüències que tenen els conflictes bèl·lics per als ciutadans de carrer als països a on hi ha guerra?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l'hàbit i competència d'aquest mes.

 1. Ensenyem els fills a valorar les situacions segons els fets i no segons una visió ideològica determinada.
 2. Parlem sobre el respecte i el suport que hem de donar a les institucions públiques o socials que defensen els drets humans i tracten de garantir aquests drets per a tots els ciutadans del món.
 3. Evitem comentaris despectius sobre persones públiques: ensenyem amb el nostre exemple que tota autoritat mereix un respecte, encara que no hi estiguem d’acord amb les seves decisions.
 4. Ensenyar com pot rectificar quan s’ha equivocat. Per exemple, si ha embrutat alguna cosa: “Ara això necessita una mica de sabó i una bona raspallada”.

RECOMANACIÓ DEL MES

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA DE MAIG: LIDERATGE

OBJECTIU: INFLUIR POSITIVAMENT EN ELS AMICS, CONEGUTS I EN L'AMBIENT

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. En una situació en què no estem d'acord amb els nostres fills, sabem resoldre el conflicte de manera pacífica, exposant i reconeixent els sentiments i les necessitats d’ambdues parts per poder arribar a un acord?
 2. Sabem parlar amb els nostres fills sobre l’alcohol i les drogues, la pornografia, etc. transmetent arguments sòlids que els ajudin a tenir una opinió pròpia respecte aquests temes? Procurem formar-nos com a pares per disposar de consells adequats relacionats amb l'educació dels joves?
 3. Sabem anar contracorrent en modes, compres, estils de vida, plans familiars, usos de les noves tecnologies... o ens deixem arrossegar per la publicitat o l'opinió dels altres?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l'hàbit i competència d'aquest mes.

 1. Paga la pena, de tant en tant, per exemple, quan veiem junts les notícies, compartir amb els nostres fills una opinió o un comentari breu sobre temes d'actualitat. Gràcies a això, els nostres fills aprenen a interpretar, reflexionar i avaluar la informació que reben dels mitjans de comunicació.
 2. Respectar les opinions i preferències dels nostres fills: gustos musicals, personatges favorits del cinema i els esports, etc.
 3. Parlar amb els nostres fills dels problemes que, segons ells, hi ha a la classe o al grup i quina influència hi tenen. Parlar de la influència positiva que els nostres fills pensen que ells o altres companys poden aportar-hi.

RECOMANACIÓ DEL MES

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA D'ABRIL: RESPONSABILITAT

OBJECTIU: RESPONC DELS MEUS ENCÀRRECS I ME'N PREOCUPO

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Encarreguem tasques domèstiques als nostres fills?
 2. Donem exemple als nostres fills complint puntualment les nostres tasques a casa?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l'hàbit i competència d'aquest mes.

 1. Davant d’una actuació que considerem inapropiada per part del nostre fill, més que castigar-lo, cal procurar que experimenti les conseqüències de les seves pròpies decisions a fi que descobreixi la raó de ser de les seves obligacions.
 2. Apreciar l'esforç i l'enginy dels nostres fills en l'execució de les seves tasques.
 3. Estimular la seva autonomia donant-li opcions per triar.
 4. Animar-lo a cercar fonts externes per solucionar algun problema. Per exemple, quan ens pregunta algun dubte de deures, donar-li idees de quina manera podria resoldre aquell dubte per si mateix.

RECOMANACIÓ DEL MES

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA DE MARÇ: SINCERITAT

OBJECTIU: PROCURO CONÈIXER-ME

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Durant les converses amb els nostres fills sobre ells mateixos, procurem parlar tant dels seus punts forts com dels febles?
 2. Tenim l'hàbit de presentar-nos tal com som exposant els nostres èxits i fracassos?
 3. Acceptem amb calma la crítica constructiva dels altres prenent-la com informació útil sobre allò que hem de millorar?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l'hàbit i competència d'aquest mes.

 1. Posar-lo en situacions on es pugui veure a si mateix d'una altra manera. Per exemple, si es considera maldestre, demanar-li ajuda per arreglar una cosa, si és molt despistat, encarregar-li la compra...
 2. Procurar que els nostres fills tinguin il·lusió per parlar de manera confiada amb el seu tutor personal. Transmetre als nostres fills que parlar dels nostres objectius i les nostres preocupacions ens ajuda a conèixer-nos millor.
 3. Procurem dir-nos les coses amb sinceritat però també amb delicadesa, i en general a soles, per evitar que se senti humiliat.

RECOMANACIÓ DEL MES

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA DE FEBRER: TREBALL COOPERATIU

OBJECTIU: CONTRIBUEIXO ACTIVAMENT EN LA PLANIFICACIÓ DELS PROJECTES EN EQUIP

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Quan realitzem tasques casolanes i els nostres fills són amb nosaltres, els animem a cooperar-hi?
 2. Valorem positivament els resultats del treball de tot l’equip o prioritzem els resultats individuals?
 3. Hem assolit que els nostres fills prenguin la iniciativa d'ajudar-nos en les tasques domèstiques?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l'hàbit i competència d'aquest mes.

 1. Aprofitar les petites disputes i els "conflictes d'interessos" a casa per ensenyar-los a gestionar els conflictes. Ajudar-los a reconèixer els sentiments i necessitats dels altres.
 2. Repartir les tasques relacionades amb els plans familiars, de manera que els nostres fills participin en la preparació.
 3. La família és la primera escola, insubstituïble, per ensenyar a cooperar amb els altres, i també a dirigir i a ser responsable a la correcta execució de les feines encomanades: paga la pena aprofitar les festes familiars, viatges o petites reformes per encarregar als fills tasques concretes, adequades a la seva edat, confiant en la seva capacitat de realitzar-les.

RECOMANACIÓ DEL MES

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA DE GENER: OPTIMISME

OBJECTIU: BUSCO EL COSTAT POSITIU DE LES COSES

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Hi ha un ambient optimista a la meva família? Fem broma habitualment?
 2. A les converses, procurem mostrar-nos positius o ens deixem abatre pel desànim amb freqüència?
 3. És bo que el noi vegi que les contrarietats es poden acceptar amb alegria. En som conscients?, procurem posar-ho en pràctica per donar exemple?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l'hàbit i competència d'aquest mes.

 1. Procurem ser la memòria viva dels seus moments més inspirats, recordant aquelles ocasions on el nostre fill va fer alguna cosa molt bé.
 2. Convé acompanyar els nostres fills en els seus problemes i dificultats. Per aconseguir que aquest acompanyament sigui efectiu, cal que els escoltem empàticament. Pot ajudar-nos seguir aquests passos:
  1. Escoltar el seu problema i intentar repetir el que ens ha dit amb unes altres paraules (p.e. "Així que el teu amic Marc t'ha deixat de parlar”).
  2. Intentar descriure els seus sentiments causats per aquell problema (p.e. "Deu causar molta tristesa que un dels teus millors amics ja no et parli”)
  3. Descobrir les necessitats que expressen aquells sentiments (p.e. "Tu voldries que la teva relació amb en Marc fos com abans, oi?”)
  4. Ajudar-lo a veure de quina manera es poden satisfer aquestes necessitats. (p.e. "Què podries fer per intentar refer la teva amistat?”).
 3. Fomentar l'esperança. En demanar als nostres fills que compleixin les seves obligacions, els expliquem els bons resultats que el seu esforç tindrà en el seu futur, el dels altres, a la família i a la societat.
 4. Els donem exemple en la resolució de problemes: d'una manera alegre tractem de superar les dificultats i reaccionem amb calma davant les sorpreses desagradables.

RECOMANACIÓ DEL MES

GUIA PER A LA FAMÍLIA

VÍDEOS SOBRE OPTIMISME

COMPETÈNCIA DE DESEMBRE: GENEROSITAT

OBJECTIU: DEDICO TEMPS ALS ALTRES

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Permetem generosament que els altres usin les nostres coses (quan realment els cal)?
 2. Donem exemple dedicant temps a escoltar amb atenció els altres?
 3. Dediquem el temps necessari a cada un dels nostres fills? Tenim converses personals cada setmana amb ells individualment?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l'hàbit i competència d'aquest mes.

 1. Indicar al vostre fill de quina manera pot ser útil: "Seria de gran ajuda que fessis això o allò...”.
 2. Aprofitar les situacions quotidianes (per exemple, petits arranjaments domèstics, feines de neteja o compres) per implicar amb naturalitat els fills en la realització de tasques amb un cert grau de dificultat que requereixin ser responsable i dedicar temps al bé de tota la família.
 3. Acceptar la participació dels fills en iniciatives solidàries juntament amb altres companys (voluntariat, campanyes de solidaritat o durant les vacances de Nadal, etc.)
 4. Animar-los a ajudar els altres durant els caps de setmana, les tardes, les vacances, etc. Fer suggeriments, com ara ajudar familiars o veïns necessitats, participar en alguna obra de caritat, inscriure's en un camp de treball, etc.

RECOMANACIÓ DEL MES

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA DE NOVEMBRE: INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

OBJECTIU: RECONEC LES EMOCIONS I CANVIS D'ÀNIM EN MI I EN ELS ALTRES

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Ensenyem als nostres fills a ser responsables amb les seves tasques i encàrrecs malgrat l'estat anímic?
 2. En les relacions familiars, procurem donar-los bon exemple de tranquil·litat, paciència i calma fins i tot en els moments d'estrès?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l'hàbit i competència d'aquest mes.

 1. Ajudar-lo a posar noms als seus sentiments. Quan expliqui alguna cosa, intenta identificar el sentiment que expressa i digues-lo, per exemple: “veig que estàs molt estressat amb aquest tema”,  “... I això et preocupa molt, oi?”, “es nota que t’il·lusiona aquest projecte”
 2. Evitar confrontacions o comentaris negatius o tensos cap a la meva parella en presència dels meus fills seria oferir-los molt mal exemple.

RECOMANACIÓ DEL MES

GUIA PER A LA FAMÍLIA

VÍDEOS SOBRE L'INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

COMPETÈNCIA D'OCTUBRE: AMABILITAT

OBJECTIU: PROCURO AMPLIAR EL NOMBRE D'AMICS I TRACTAR TOTHOM

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Som respectuosos, amables i generosos amb els altres? Procurem relacionar-nos amb tothom: companys de treball, veïns, etc.?
 2. La manera com tenim cura de les nostres amistats, és un bon exemple per als nostres fills? Parlem sempre bé dels altres?
 3. Els nostres plans estan oberts a altra gent? Fem plans conjunts amb els amics aportant noves idees i acceptant les seves?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l'hàbit i competència d'aquest mes.

 1. Quan cometi alguna falta, enlloc de renyar-lo, intenta manifestar les teves expectatives: Quan facis servir les eines espero que les deixis després al seu lloc i en bones condicions.
 2. Tenir cura de les nostres amistats i estar obert a noves que puguin sorgir.
 3. Conèixer les relacions dels nostres fills amb els seus amics, permetent les sortides, les trobades o l’oci. Especialment les que ajuden a ampliar el nombre d’amics.
 4. Animar els nostres fills a ampliar el nombre de coneguts i amics interessant-se per cada persona del seu entorn, convidant nous companys a casa, etc.

RECOMANACIÓ DEL MES

GUIA PER A LA FAMÍLIA

VÍDEOS SOBRE L'AMABILITAT