Dins del programa B!Caràcter us oferim a les famílies eines i suggeriments per ajudar els vostres fills a adquirir a casa la competència del mes, així com pel·lícules recomanades per fer cine-fòrums amb la família, enllaços a articles interessants i arxius multimèdia.

 

COMPETÈNCIA D'OCTUBRE: FORTALESA

OBJECTIU: AGUANTO AMB TENACITAT ELS ESFORÇOS CONTINUATS

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Treballem el temps previst, o abandonem la feina abans de l'hora? Quina actitud tinc davant les activitats que requereixen temps i dedicació?
 2. Quins són els motius pels quals val la pena entrenar-se en l'hàbit de superar la mandra?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l'hàbit i competència d'aquest mes.

 1. Esforçar-nos perquè a casa cadascú compleixi amb les seves obligacions i intenti no deixar la feina abans d’acabar-la.
 2. Malgrat el cansament, parlar tots els dies amb els fills preguntant-los sobre les coses de l'escola.
 3. Tenir cura dels familiars que puguin necessitar algun tipus d'ajuda. Fer-ho amb bona cara, amb molt de gust i amb ganes.

PEL·LÍCULA RECOMANADA

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA DE SETEMBRE: AFANY D'APRENDRE

OBJECTIU: M'ENVOLTO DE COMPANYIES ADEQUADES I APROFITO ELS CONSELLS DELS ADULTS I LES TUTORIES

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Són els nostres coneguts o les persones que freqüentem bons exemples per a nosaltres i per als nostres fills?
 2. Tenim en compte els consells i suggeriments dels altres, també els del tutor personal dels nostres fills?
 3. Com procurem ensenyar els nostres fills a ser assertius i a la vegada mantenir la seves conviccions davant influències adverses o negatives?
 4. Quines activitats fora de l’escola podria realitzar que l’ajudarien a envoltar-se d’ambients constructius i enriquidors?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l'hàbit i competència d'aquest mes.

 1. Ajudem els fills a envoltar-se d’ambients, d'amics i companys que siguin un bon exemple, que els hi puguin donar bons consells, etc.
 2. Una de les tasques més importants dels nostres fills en aquesta edat és l'estudi, per això es pot procurar intensificar el tracte amb aquells companys per als quals l'estudi sigui també una cosa important.
 3. Buscar un moment a la setmana per parlar amb el fill sobre les matèries que està treballant, nous aprenentatges, aspiracions...
 4. Posar de relleu que l'entorn influeix sempre en el nostre propi comportament, en la manera de pensar, de passar el temps o en la manera d'expressar-nos... Per això convé envoltar-nos d’un ambient sa i enriquidor.

PEL·LÍCULA RECOMANADA

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA DE JUNY: CIUTADANIA

OBJECTIU: ESTIMO EL VALOR DE L'AUTÈNTIC PLURALISME I BUSCO NEXES POSITIUS D'UNIÓ AMB PERSONES D'ALTRES AMBIENTS, CULTURES, PAÏSOS, ETC.

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Les converses a casa, denoten l'acceptació de persones per la seva raça, religió, llengua o condició social? Ens adonem de la influència que això té en els nostres fills?
 2. Busquem nexes positius d'unió amb veïns, parents i coneguts encara que pensin diferent?
 3. Com procurem practicar l’escolta activa dels nostres fills, escoltant amb interès els seus arguments i sabent-nos posar al seu lloc?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l'hàbit i competència d'aquest mes.

 1. Com podem parlar més sovint amb els nostres fills sobre els seus valors. Els mostrem respecte i elogiem la seva habilitat a defensar els seus propis punts de vista.
 2. Destaquem la necessitat d'escoltar altres persones valorant els seus punts de vista, la qual cosa sempre pot ser creativa i enriquidora.
 3. Davant d’una actuació equivocada que apareix en un mitjà o en una conversa, ensenyem als nostres fills que podem jutjar fets o comportaments, però no les persones.
 4. Evitem els comentaris ofensius sobre persones que tenen punts de vista diferents als nostres. Ensenyem als fills a respectar tothom, sigui quina sigui la seva manera de pensar, i els mostrem nexes positius d'unió amb aquestes persones, explicant-los que "diferent" no vol dir millor o pitjor.

PEL·LÍCULA RECOMANADA

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA DE MAIG: LIDERATGE

OBJECTIU: INTERVINC EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Donem suport als nostres fills si volen intervenir o parlar en els mitjans de comunicació: premsa escrita, ràdio, televisió, fòrum d'Internet, etc.?
 2. Els ajudem a prendre alguna iniciativa en aquest sentit?
 3. Ens preocupa la manera com els nostres fills utilitzen Internet, blogs, pàgines visiten, etc.?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l'hàbit i competència d'aquest mes.

 1. Ajudar-los a expressar i explicar els seus punts de vista sobre el que hagin llegit i a fer comentaris que abastin la inquietud pels grans temes socials o d'actualitat. De tant en tant, proposar d’escriure junts o individualment alguna carta o correu electrònic com a lectors fent observacions a algun col·laborador d’opinió o membre de la redacció del mitjà periodístic.
 2. De tant en tant, veure plegats les notícies amb els fills i comentar-les i valorar l’enfoc que n’ha fet aquell mitjà.
 3. Parlar sobre la importància de respectar les opinions amb les quals no estem d'acord i les persones que les expressen.
 4. Expressar als nostres fills la satisfacció que ens produeix veure que estan al dia de les coses que passen al món i el fet que en parlin amb els seus companys i que tinguin una opinió pròpia de qüestions relacionades amb la política, la cultura, l’esport, etc.

PEL·LÍCULA RECOMANADA

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA D'ABRIL: RESPONSABILITAT

OBJECTIU: ASSUMEIXO LES RESPONSABILITATS D'ATENDRE UN GRUP DE PERSONES

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Ens preocupem de posar en pràctica responsablement els suggeriments del programa B!Caràcter per als pares? Els comentem amb els nostres fills i els seus professors?
 2. Ens sentim responsables del bon desenvolupament de tot el grup de companys dels nostres fills i parlem amb altres pares o amb els professors quan cal?
 3. Com a pares, donem bon exemple complint els nostres deures i obligacions, com ara preparar-se per a la feina, tenir cura dels fills, participar en les reunions escolars, complir els terminis de visites mèdiques, fer bé les tasques domèstiques, etc.?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l'hàbit i competència d'aquest mes.

 1. Encarregar tasques de responsabilitat als fills, per exemple, preparar el menjar, feines de neteja, compres, etc. Fer-ho encara que surti una mica malament, sense pensar en el temps que haureu de dedicar-hi per explicar-ho, controlar-ho o arranjar-ho. Fer veure als nostres fills com aquestes tasques estan relacionades amb el benestar dels altres.
 2. És important acceptar les decisions dels nostres fills. Fins i tot, les incorrectes (sempre que no siguin greus) són una bona forma d’aprendre alguna cosa; una vegada que s'equivoquin, els farem veure que han d'assumir amb responsabilitat les conseqüències de les seves decisions i els animarem a decidir millor la propera vegada.
 3. Demanar als nostres fills que, d'acord a la seva edat i capacitats, proposin un pla per a realitzar en família el cap de setmana: un viatge, una visita a nous llocs, etc. Animar-los que el que proposin tingui elements que siguin interessants per a tota la família.

PEL·LÍCULA RECOMANADA

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA DE MARÇ: SINCERITAT

OBJECTIU: DIC TOTA LA VERITAT I SÓC TRANSPARENT

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Som exemplars en la sinceritat?
 2. Què és per a nosaltres la sinceritat: dir la veritat o dir tota la veritat?
 3. L'ambient familiar, facilita que cadascú (sobretot els fills) es mostrin amb confiança i transparència tal com són? Si no és així, per què?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l'hàbit i competència d'aquest mes.

 1. Mostro mitjançant les pròpies accions la coherència entre el que dic i el que faig (principi: actuar d'acord amb el que es diu).
 2. Posar una norma per a tots a casa: és millor admetre els errors que ocultar-los. I elogiarem el compliment d’aquesta regla a casa, per part de qualsevol membre de la família.
 3. Ser sincers sempre, fins i tot, quan ens sentim incòmodes dient la veritat. Si hem de dir la veritat als altres, fem-ho amb delicadesa, buscant el moment i el lloc adequats, jutjant els fets i no les persones per no ferir ningú.

PEL·LÍCULA RECOMANADA

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA DE FEBRER: TREBALL EN EQUIP

OBJECTIU: NEGOCIO CONSTRUCTIVAMENT PER ARRIBAR A ACORDS

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Faig participar els fills en les decisions que consideri oportunes? Els demano l’opinió?
 2. Sé cedir en aspectes que no són essencials i que faciliten una millora en l’ambient familiar?
 3. L'ambient familiar, facilita que cadascú (sobretot els fills) puguin expressar les seves opinions?
 4. Quan no estem d'acord amb els nostres fills, procurem que cadascú exposi les seves raons amb calma i intentem d'arribar a un acord?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l'hàbit i competència d'aquest mes.

 1. El fill és mereix l’atenció i l'interès per allò que pot aportar. Per tant, les seves opinions són rellevants, encara que no tenen per què sé decisòries. I conèixer les seves opinions ens ajudaran a saber què pensen.
 2. Hem de poder comentar les nostres opinions i decisions sense ferir. L’empatia ens pot ajudar a primer escoltar i evitar jutjar. Si cal preguntar, no és per fiscalitzar sinó per interès i amor vers ells. Que opinin diferent, no vol dir que no ens estimin o valorin.
 3. No cedir en aquells criteris que ens semblen bàsics fonamentals i importants per la pròpia vida i que afectin a la seguretat i els valors que volem transmetre a casa.
 4. Saber cedir en aspectes que no són essencials del problema i que ens poden ser molestos.
 5. Saber expressar els propis sentiments en les converses i poder pactar els acords que s’assumeixin amb assertivitat.

PEL·LÍCULA RECOMANADA

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA DE GENER: OPTIMISME

OBJECTIU: TINC ESPERIT ESPORTIU; RECOMENÇO DESPRÉS DELS FRACASSOS

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Valorem els aspectes positius de la vida?
 2. Escolto amb atenció i disposició de canvi, els comentaris i opinions de la meva parella i dels meus fills sobre els meus comportaments inadequats. Rectifico després reconèixer les meves errades?
 3. L'ambient familiar, facilita que cadascú (sobretot els fills) es mostrin amb un esperit esportiu: no importa tant caure, com aixecar-se sempre?
 4. Ens desanimem amb facilitat davant les contradiccions que es presenten o les errades que cometem?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l'hàbit i competència d'aquest mes.

 1. Si una cosa no em surt a la primera, continua intentant-ho fins que surti.
 2. Valorar l’esforç: en si mateix ja és un valor.
 3. Assumir els propis errors és el principal pas per canviar allò que no funciona.
 4. No ens estimem la gent per allò que han aconseguit, sinó per qui són. No som allò que hem fet o volem assolir.
 5. L’objectiu és promoure un esperit de lluita i esforç. Les coses difícilment surten a la primera. Forma part de l’aprenentatge els errors. Per això, cal reconèixer les pròpies febleses i limitacions.
 6. Tenim unes possibilitats infinites de millora i tenim totes les potencialitats per intentar qualsevol cosa que ens proposem.
 7. Acceptar els problemes de la vida tenint confiança en el fet que junts podrem millorar les coses. Evitar l'actitud negativa que dificulta tornar a recomençar després dels fracassos.

PEL·LÍCULA RECOMANADA

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA DE DESEMBRE: GENEROSITAT

OBJECTIU: AJUDO PERSONES DESFAVORIDES I EN INICIATIVES SOCIALS

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Planegem regularment les nostres activitats, i determinem el temps adequat per a cada tasca? Actuem després seguint el pla previst?
 2. Preguntem als fills si saben o s'han planejat quines activitats faran el cap de setmana i quan les faran?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l'hàbit i competència d'aquest mes.

 1. Fer-los veure que "la casa no és un hotel" al qual es ve a menjar i dormir. Animar-los a tenir una estoneta de conversa cada dia amb els altres membres de la família i a mostrar interès pels problemes dels altres.
 2. Donem exemple ajudant algun familiar o una altra persona necessitada: fer-li les compres, portar-lo al metge, fer-li una visita, etc. Implicar els fills en aquest tipus d'ajuda als altres.
 3. Animar els nostres fills i els seus companys a ajudar els altres durant els caps de setmana, les tardes, les vacances, etc. Donar-los suggeriments, per exemple, ajudar familiars o veïns necessitats, en alguna obra de caritat, inscriure's en un camp de treball, etc.

PEL·LÍCULA RECOMANADA

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA DE NOVEMBRE: INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

OBJECTIU: TINC CURA DELS MEUS AFECTES I DE LA PRÒPIA INTIMITAT

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Procurem ser tant oberts com delicats en parlar de temes relacionats amb la sexualitat i els afectes?
 2. Veiem sèries i pel·lícules que propicien un clima de promiscuïtat en les relacions i que no afavoreixen una estimació profunda sinó la cosificació de les persones?
 3. Fem servir un filtre de continguts, sabent que el nostre fill, com a usuari d'Internet, és susceptible a veure fotos i pel·lícules que poden tenir un fort impacte psicològic i afectar la seva salut emocional, la seva capacitat d'establir relacions amb persones del sexe oposat?
 4. Parlem amb els nostres fills de temes vinculats a la corporalitat humana? Ho fem amb naturalitat? Els facilitem les converses, donant-los peu facilitant que preguntin el que vulguin?
 5. Coincideixen les nostres idees sobre aquests temes amb les que ells reben al col·legi i en les seves amistats? Si no coincideixen, sabem explicar-los per què i com actuar?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l'hàbit i competència d'aquest mes.

 1. Creem a casa un ambient de respecte cap a la intimitat, també en veure la televisió amb els nostres fills.
 2. Mantenim converses amb els fills sobre l'ús d'Internet i els seus continguts positius i negatius. Fomentem la responsabilitat i suggerim que limitin l'ús de l'ordinador a fer tasques de l'escola.
 3. Ensenyem a tractar els continguts pornogràfics i eròtics trobats a Internet com una amenaça potencialment devastadora per a la personalitat i desenvolupament emocional.
 4. Animem els nostres fills a controlar les seves emocions i sentiments amb les amistats. I, alhora, deixar-los espai perquè vagin avançant a poc a poc en les seves relacions afectives sense brusquedats, de manera natural i en diàleg amb nosaltres. Llegim i comentem amb ells el material de treball grupal d'aquest mes.

PEL·LÍCULA RECOMANADA

GUIA PER A LA FAMÍLIA

VÍDEOS SOBRE L'INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

COMPETÈNCIA D'OCTUBRE: AMABILITAT

OBJECTIU: M’ESFORÇO PER MODERAR EL MEU CARÀCTER

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Controlem les emocions en situacions conflictives, a casa?
 2. Afavorim l'ambient positiu i optimista, a casa?
 3. Després d'un conflicte: vam prendre la iniciativa d'arreglar les coses abans que s'acabés el dia?
 4. Ens coneixem bé (virtuts, defectes, talents i habilitats)? Treballem en el desenvolupament del nostre bon caràcter?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l'hàbit i competència d'aquest mes.

 1. Ajudar els nostres fills a conèixer-se millor (defectes, fortaleses, talents, habilitats…). Cal destacar el que tenen de bo i animar-los perquè, amb el suport de les seves fortaleses, posin atenció a les àrees que necessiten millorar.
 2. Si un fill s’enrabia i enutja fàcilment, preguntem-li per les raons d'aquest comportament i expliquem-li com podem controlar les nostres emocions negatives.
 3. Procurem tenir cura de les relacions en la nostra família i amb els nostres amics actuant amb lleialtat, evitant la crítica, malparlar dels altres...

PEL·LÍCULA RECOMANADA

GUIA PER A LA FAMÍLIA

ARTICLE RECOMANAT

VÍDEOS SOBRE L'AMABILITAT