Fortalesa B!Caràcter: Integritat

Orientacions per als pares de 1r i 2n d'ESO - Competència del mes de juny

OBJECTIU: SOC RESPECTUÓS I OBEDIENT: RECONEC ELS DRETS DELS ALTRES

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. Com promoc en el meu fill una obediència intel·ligent que el porti a implicar-se en allò que se li demana, amb llibertat i responsabilitat personals?
  2. Entenem la diferencia entre exercir l’autoritat i l’autoritarisme? Com em puc guanyar aquesta autoritat davant els fills?
  3. Tenint en compte que els nostres fills han de exercitar l’obediència a casa, els hi donem oportunitats demanant-los encàrrecs i donant-los determinades indicacions?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

  1. Esforçar-nos per resoldre amb calma i respecte els conflictes dins la família. En primer lloc, és important tenir cura de la relació entre els pares, l’amabilitat mútua, l’amor i la recerca de consens en situacions de conflicte.
  2. Ajudar els fills a acceptar els defectes dels seus companys i a que mostrin una actitud de suport i ajuda en la superació de les errades, evitant la crítica.
  3. Parlar amb els fills per fer-los veure que moltes vegades no som capaços de canviar una altra persona però sí que podem ajudar-lo a millorar i a que canviï una mica donant-li bon exemple i tractant-la amb educació i respecte.
  4. Evitar la calúmnia, la mentida i la duplicitat en les relacions amb la família, els amics, etc. Adoptar una actitud positiva i de bondat (evitant la crítica fàcil) cap a les persones del nostre entorn: donar exemple als nostres fills i animar-los a que respectin els altres i no parlin malament de ningú.
Altres fortaleses: