Fortalesa B!Caràcter: Creativitat

Orientacions per als pares de Batxillerat - Competència del mes de maig

OBJECTIU: CONEC I COL·LABORO AMB PERSONES, IDEEES I EMPRESES CREATIVES I INNOVADORES

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. Ens fixem en les persones o institucions emprenedores? Transmetem aquest interès als nostres fills?
  2. Tenim contacte amb empreses o persones creatives i innovadores a la nostra comunitat?
  3. En els comentaris o converses amb els nostres fills, assenyalem que la creativitat eficaç ha d’anar unida a la laboriositat?
  4. Aconsellem als nostres fills que estableixin contactes i col·laborin amb organitzacions on puguin conèixer i entaular amistats amb gent creativa, innovadora, activa i que pensa en els altres?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. En aquesta etapa de desenvolupament personal, els nostres fills han d’aprendre també sobre les diferents maneres d’anar més enllà del seu egocentrisme. Una manera és desenvolupant nous projectes d’interès social amb un grup de col·legues o en una organització d’ajuda social innovadora prèviament seleccionada.
  2. Val la pena proposar als fills contactes amb persones i organitzacions que poden tenir un impacte positiu en ells. Gràcies a elles els nostres fills poden desenvolupar-se en una àrea particular, conèixer alguna cosa que en el futur serà la seva passió o professió, etc.
  3. Si algú a casa proposa una bona idea creativa i innovadora, proposar a la resta de la família sumar-se activament en la seva planificació i implantació.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme