Fortalesa B!Caràcter: Integritat

Orientacions per als pares de Batxillerat - Competència del mes de juny

OBJECTIU: REFLEXIONO SOBRE ELS MOTIUS PELS QUALS EM GUIO EN EL MEU OBRAR PERSONAL

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. Les diversions dels nostres fills, signifiquen un parèntesi en la seva vida familiar i social? Permetem que es diverteixin de qualsevol manera, fins i tot d’una manera que desdigui de l’educació que els hem donat a casa?
  2. Els mostrem que la coherència de vida, l’honor i la veritat s’identifiquen amb el bon caràcter i amb una personalitat madura?
  3. Sabem transmetre’ls el perquè de les coses; que val la pena estudiar i dur a terme uns plans de futur?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d’aquest mes.

  1. Val la pena parlar amb els fills sobre la seva responsabilitat personal en allò que trien i fan, ja sigui molt o poc important.
  2. Quan comentem situacions de l’escola, de la feina o notícies, etc. reflexionar junts sobre els motius de l’obrar de les persones.
  3. Animar-los a pensar sobre qui volen ser d’aquí 5 o 10 anys. Que reflexionin i facin una llista del que els ajudarà i el que no els ajudarà a aconseguir-ho. Que també pensin i comentin segons ells qui els dona bon exemple i qui no per aconseguir-ho.
Altres fortaleses: